Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  de gedichten  
 
 
     

   portret van Vrouwtje Solkes uit circa 1866
     Vrouwtje Solkes rond 1866

 

AAN MIJN ECHTGENOOTE
            OP HAAR VERJAARDAG

          naamvers

Vraagde ik immer voor mijn leven,
Reine liefde, reine trouw,
Op die bede is mij gegeven,
Uw bezit, geliefde vrouw!
Wat genoegen, welk een zegen,
Toeft mij en bereidt gij mij,
Ja, ik heb een vrouw verkregen,
En een eerzaam ras er bij!
Schenk mij lang nog, dierb're gade!
Op het geen ik wenschen mag:
Leven, zegen ruim en spade,
Kennis van een blijden dag;
Enkel licht en gunst van boven,
         vrij van weerspoed, vrij van smart,
Steeds uw liefde te geloven
         in een regt gelukkig hart.

1854