de Fijma genealogie home   |   overzicht   |   naamindex

 

BENDERT BENDERTSZ    

Geboren circa 1655, gedoopt op 29-8-1675 in Nes of Wierum in Friesland op 20 jarige leeftijd. Zijn doopnaam is Binnert, de Friese vorm van Bendert. Hij is de zoon van Binnert Binnertsz, de moeder is niet vermeld (mogelijk is het Vrouwtje Broek). Gelijk met hem werd zijn zuster Doetje gedoopt die toen 17 jaar was. De doop op latere leeftijd geeft aan dat ze tot de Mennonieten behoorden. Tussen 1675 en 1684 gaat hij naar Enkhuizen, toen een welvarende stad met rond de 25.000 inwoners.

Hij trouwt met Jeltje Agges. Uit dit huwelijk:

  1. Baukjen, gedoopt in Enkhuizen op 26-7-1684, getuige is Vrouwtje Broek.
  2. Bendert, gedoopt in Enkhuizen op 26-12-1686, getuige is Doetje Benderts. Hij trouwt met Madaleentje Jans en hertrouwt met Aaltje van der Hart.
  3. Teetjen, gedoopt in Enkhuizen op 16-3-1689, getuige is Vrouwtje Broek. Zij trouwt (pro-deo) in Medemblik met Jacob Man. In Enkhuizen is op 17-1-1725 een attestatie afgegeven om in Medemblik te mogen trouwen, Teetjen woont dan op 't Wegje.
  4. Dirk, gedoopt in Enkhuizen op 9-11-1691, getuige is Vrouwtje Broek.
  5. Agge, gedoopt in Enkhuizen op 1-7-1697, getuige is Aafje Benderts.
  6. Vrouwtje, gedoopt in Enkhuizen op 28-9-1700, getuige is Doetje Benders. Zij trouwt in Enkhuizen op 12-1728 met Jan Luijtsz. Uit dit huwelijk zijn in Enkhuizen gedoopt: Cornelis (5-1-1732), Jeltje (29-1-1734), Cornelis (30-7-1737), Jeltje (30-8-1739) en Knelis (16-4-1745).

Bendert hertrouwt op 7-8-1718 (pro-deo) met Ebeltje Pieters, jongedochter van het Zuiderspui. Bendert woont dan in de Vijzelstraat. Dominee Petrus Koinin sluit het huwelijk.

Bij de doop van Baukje in 1684 is de vaders naam opgeschreven als Bindert Bindertsen, bij de doop van Dirk in 1691 als Binnerts Binnertsz en bij de doop van de andere kinderen als Bendert Bendertz of als Bender Bendersz.

Doetje Benderts, de zuster van Bendert, trouwt met Pieter Mangelsz. Uit dit huwelijk zijn in Enkhuizen gedoopt: Bendert (19-11-1688), Vrouwtje (18-12-1690) en Tetje (10-3-1700).

Op 17-12-1722 gaat Cornelis Willemsz met zijn dienstmeid naar de notaris om een getuigenverklaring op te stellen voor het volgende incident:
Om negen uur 's avonds komen Bendert Bendertsz en Ebeltje Pieters bij Cornelis Willemsz aan de deur om een ton haring te kopen. Cornelis weigert om naar de deur te komen en laat zijn dienstmeid de boodschap overbrengen dat Bendert morgen maar terug moet komen. Bendert laat zich echter niet wegsturen en wil minstens weten hoeveel die ton gaat kosten. Dan komt Cornelis toch zelf naar de deur en zegt dat hij Bendert helemaal geen ton haring wil verkopen omdat Bendert een huis van hem heeft laten veilen vanwege achterstallige verponding (belasting). Bendert wordt woedend en begint te schelden waarbij hij Cornelis uitmaakt voor "luijshout" en "oude schelm" en hij dreigt dat hij dit Cornelis betaald zal zetten als hij hem nog eens tegenkomt.
 

doopinschrijving van Bendert en Doetje in 1675  

De inschrijving van de doop van Bendert en Doetje in het doopboek van Nes of Wierum in Friesland op 29-8-1675 (er was één doopboek voor twee kerken). Er staat: Den 29e Augusti zijn gedoopt een zoon met een dochter van Binnert Binnertsz Zijn genaemt Binnert 20J: Doetje 17J: