de Fijma genealogie
    Enkhuizers uit Friesland

 
zomaar een Fries uit 1785 Het is 1772 en Enkhuizen viert feest. Tweehonderd jaar eerder kwam de stad in opstand tegen het Spaanse gezag en koos de zijde van de Prins van Oranje. Dat wordt uitgebreid herdacht. Bij de viering wordt een toneelstuk opgevoerd van notaris Anthonie Bartelink waaruit de volgende lofzang komt:
          God lof! den grondsteen is gelegt
          Tot Vrijheid van den Staat
          En Slavernij den dienst ontzegt;
          Een dienst zoo lang gehaat,
          In onze Nederlanden. -
          Weg Alba's Tijrannij!
          Weg Inquisitie banden!
          Enkhuizen! Gij zijt vrij.
Economisch is de toestand minder vrolijk voor de gemeente. De inkomsten uit handel en visserij worden steeds kleiner en het aantal inwoners is nog maar de helft van wat het in de 17e eeuw was.
Voor Jacob Maartensz uit Joure is 1772 ook een gedenkwaardig jaar. Hij trouwt met de Enkhuizense Geertruij Barends en vestigt zich definitief in de stad. Hun huwelijk duurt niet lang, Geertrui overlijdt in 1773 en Jacob blijft achter met een zoontje. Een jaar later trouwt hij voor de tweede keer en bij deze echtverbintenis van Jacob Maartensz en Grietje Benderts Fijma begint de genealogie. Grietje was een Enkhuizense met Friese voorouders. Ze was 17 toen ze in juni 1774 met Jacob trouwde. Uit hun huwelijk kwamen tien kinderen waarvan er zeven volwassen werden, drie dochters en vier zonen.
Jacob werkte als garbuleur bij de Enkhuizer kamer van de VOC. In het Peperhuis sorteerde hij de specerijen uit Oost-Indië. Om wat extra geld in het laadje te brengen hadden ze een herberg genaamd "Het Sneeker Veerhuys" in hun huis aan de Donkerstraat, dicht bij de Oosterhaven. Daar vond de veerman zijn klanten voor de oversteek naar Friesland.
De naam Fijma is het gezin in 1811 gaan gebruiken toen een achternaam verplicht werd bij de invoering van de burgerlijke stand onder Napoleon. Het hele gezin wordt dan ingeschreven onder Grietje's naam. Jacob was op dat moment al overleden, anders was het misschien wel van der Meulen geworden, want die naam ging de familie van Jacob in Joure gebruiken. Voor 1811 stonden de kinderen te boek als Jacobs en na die tijd tekenen ze meestal met Jacobs Fijma.
De zonen van Jacob en Grietje hebben voor vier takken in de familie gezorgd die tot vandaag doorlopen. Op volgorde van leeftijd zijn dat:
 • Bendert: Zijn nakomelingen verhuisden rond 1820 naar Amsterdam waar ze zich op het Kattenburg vestigden als scheepstimmerlieden.
 • Jan: Van de nakomelingen van Jan woont nog een flink aantal in Enkhuizen. Ter plaatse noemt men dat wel de "vissers" kant van de familie.
 • Eelke: Zijn nakomelingen wonen ook nog deels in Enkhuizen. In tegenstelling tot de "vissers" noemt men dat daar de "boeren" kant van de familie.
 • Aaldert: De nakomelingen van Aaldert lieten zo tussen 1820 en 1840 de naam Fijma weer los en gingen verder door het leven met de familienaam Aaldertsz.

Deze website bestaat uit een aantal gezinspagina's, die de gegevens van geboorte, huwelijk en overlijden bevatten en soms aanvullende verhalen en afbeeldingen.
De eenvoudigste manier om de familie te bekijken is waarschijnlijk via de overzicht pagina. Hier hebben de opeenvolgende generaties elk een eigen kleur en er zijn verwijzingen naar de gezinspagina's. Om de gegevens van een bepaald persoon te vinden is er een naamindex waar de familie op alfabet staat.

Niet alle beschikbare familiegegevens staan op deze site. Te veel detail maakt het wat moeilijk leesbaar en sommige dingen zijn niet zo geschikt voor publicatie op internet. Wie meer wil weten kan me vragen per e-mail sturen.
Gegevens van de tweede helft van de twintigste eeuw ontbreken grotendeels. Een reden is dat niet alle familieleden het op prijs stellen om met hun persoonlijke gegevens op internet te staan en een andere reden is dat mijn gegevens over deze periode onvolledig zijn.
Gegevens over godsdienst staan meestal niet apart vermeld. De Fijma's waren doorgaans Nederlands Hervormd.

Vriendelijke groet,
Koen Fijma

 

 

 

 

overzicht van de familie
index op naam
de familie Aaldertsz
de oorsprong van de naam
de volkstelling van 1947
Feyma & Feima
andere sites
stuur een e-mail
© Koen Fijma

 

 
Gezicht op Enkhuizen, circa 1660
Gezicht op Enkhuizen, circa 1660

 
DE OORSPRONG VAN DE NAAM

Grietje Benders Fijma heeft in 1811 haar naam aan de familie gegeven toen onder de Franse administratie het bevolkingsregister werd ingevoerd. Grietje was de laatste telg uit een familie Fijma die sinds het eind van de 17e eeuw in Enkhuizen woonde en oorspronkelijk uit de streek rond Ternaard in Friesland kwam. De naam was eigenlijk Feyma maar in Enkhuizen werd dat verhollandst tot Fijma.
Feyma betekent man of zoon van Feye en Feye is een Friese voornaam. Mogelijk is de naam ooit van een familie Fey(e)ma overgegaan op hun saten (huizen/boerderijen) en hebben latere bewoners die naam weer aan de sate ontleend. Het Friese charterboek uit 1511 vermeldt Feyma saten in Nes en Ternaard en in het "cohier der stemmen" uit 1640 komt de Feyma sate in Holwerd voor.
Er is ook nog een handboek over familiewapens waarin sprake is van een "stam" Feyma die oorspronkelijk Feytsma zou heten. Klinkt interessant, maar ik heb er nooit enig bewijs voor kunnen vinden.
Van de "oude" familie Fijma staan drie generaties op deze site. Bendert Bendertsz is de vroegste voorvader die ik tot nu toe heb gevonden. Hij werd in 1675 gedoopt te Nes of Wierum in het noorden van Friesland. Dat was een volwassenendoop, zijn ouders waren mennonieten. Hij verhuisde rond 1680 naar Enkhuizen. Zijn zoon, die ook weer Bendert heette, gebruikte de achternaam Fijma bij de notaris en bij de doop van zijn kinderen. De mannelijke lijn van deze familie stopt in 1770 maar dankzij het gezin van Grietje Benders Fijma bleef de naam behouden voor het nageslacht.
In Nederland wonen naast de Fijma's ook de kleinere families Feima en Feyma. Misschien zijn het verwanten want ze stammen uit dezelfde streek in Noord-Friesland. Van de Feyma's is er een Amerikaanse tak. De gegevens die ik over deze families heb staan onder Feyma & Feima.

DE FAMILIE AALDERTSZ

In de 19e eeuw was het bij de burgerlijke stand nog wel eens een rommeltje. Kinderen konden een andere achternaam hebben dan hun ouders en soms hadden kinderen van dezelfde ouders verschillende achternamen. Zo iets was ook het geval in het het gezin van Aaldert Jacobsz Fijma. Bij zijn eerste huwelijk en bij de aangifte van de geboorte van zijn dochter Grietje in 1820 tekent hij met Aaldert Jacobs Fijma. Maar bij aangifte van de geboorte van zijn volgende kinderen en bij zijn tweede huwelijk tekent hij met Aaldert Jacobs. Volgens de burgerlijke stand heet zijn oudste kind Grietje Fijma, maar hebben de andere kinderen Aaldertsz als achternaam.
In de volkstelling van 1830 staat de familie geregistreerd als Fijma, maar in de volkstelling van 1840 is het Aaldertsz. Bij de volkstelling van 1860 staat dochter Trijntje echter weer geregistreerd als een Fijma.
Als Aaldert's zoon Jan in 1876 een akte laat opmaken voor het huis dat hij heeft gekocht, dan schrijft de notaris nog: "Jan Aaldertsz Fijma, ook wel genoemd Jan Aaldertsz". Maar dat is dan wel zo'n beetje de laatste keer dat de achternaam Fijma in deze tak van de familie wordt gebruikt. Vanaf die tijd tot vandaag is het Aaldertsz.

DE VOLKSTELLING VAN 1947

In 1947 is er een volkstelling gehouden en met de gegevens daarvan is het voorkomen van familienamen per gemeente bepaald. Hieruit zijn de volgende gegevens gehaald.

Het aantal personen met de naam Fijma per gemeente in 1947:

Amsterdam  58   Beverwijk   1
Enkhuizen  40   Bussum     1
Leeuwarden  12   Gendringen(G) 1
Hillegom   11   Den Haag    1
Zaandam   10   Haarlem    1
Hoorn    8    Haarlemmermeer 1
Wormer    8    Heemstede   1
Oude Niedorp 6    Brummen (G)  1
Wormerveer  4    Krommenie   1
Helmond   4    Maassluis   1
Alkmaar   3    Medemblik   1 
Axel (Z)   3    Nijmegen    1
Den Helder  3    Velsen     1
Zandvoort  3    Vollenhove (O) 1
Zwolle    3    Zijpe     1
Hetzelfde voor Aaldertsz:
Amsterdam  5
Wormerveer  4
Haarlem   4
Enkhuizen  2
 

ANDERE PLAATSEN OP INTERNET

 • Informatie over historisch Enkhuizen is te vinden op de website van Oud Enkhuizen.
 • Gedichten over 19e eeuws Enkhuizen staan op de site van Harme Bevoort.
 

© KOEN FIJMA 1997-2008
 

Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller mogen de gegevens op deze site niet worden gebruikt met het oogmerk om enig profijt te verkrijgen. Publicatie van gegevens uit deze site dient te geschieden met volledige bronvermelding.