Harme Bevoort
       (1801 - 1874)
 Dichter van Enkhuizen

 

tekening van Anthonie de Vries

 
  home
  de gedichten
  Enkhuizens literaire leven
  broeders in de kunst
  mengelwerk

 
 • Ik heb vriendin! in langen tijd,
  Geen enk'le letter u gewijdt,
  Geen regel op papier gesteld,
  Of 't een of ander u verteld,
  Ik dacht: soms is mijn werk niet pluis,
  Waar dichteressen zijn in huis.
  En is de winteravond lang,
  Ik ben voor recensenten bang,
  Zij houden steeds de plak gereed,
  Al steken ze in een vrouwenkleed.

  Ebooks

Deze pagina hoort eigenlijk niet thuis in het Harme Bevoort verhaal, maar ik heb een plek op het Web nodig om Ebooks te presenteren en Harme zou het vast niet erg gevonden hebben dat zijn domein voor de verspreiding van boeken wordt gebruikt. Zeker niet als het gaat om een boek van Zenobie van Lennep, de bekoorlijke jongejuffrouw die hij van zijn literaire avonden kende. De twee zullen wel niet bij elkaar over de vloer gekomen zijn, er was een verschil in stand. Maar Enkhuizen was een kleine stad en de Enkhuizers waren heel gemoedelijk dus ze zullen elkaar wel regelmatig gesproken hebben.

Uwe liefhebbende Zenobie

Zenobie van Lennep (1820-1901) schreef verhalen over Enkhuizen en vertaalde het het werk van Berthold Auerbach. Ze correspondeerde vele jaren met haar neef Jacob van Lennep, met de Leidse professor Hendrik Tydeman en met Betje Fieves-van Lennep, de buitenechtelijke dochter van Jacob. De brieven geven een indruk van het leven van een vrouw van goeden huize in de negentiende eeuw. De toon is beschaafd en ingetogen, maar het drama is niet ver weg. Ze komt jong alleen te staan, het familiekapitaal gaat verloren en ze zit drie jaar opgesloten. Met naald en pen houdt ze daarna het hoofd boven water. En met de steun van goede vrienden zoals haar geachte neef Jacob.

Haar correspondentie uit de jaren 1846-1869 is in 2014 gepubliceerd met de titel "Uwe liefhebbende Zenobie".

Download het hier als Ebook (het is een PDF)

De papieren versie van het boek is beschikbaar op www.Lulu.com

Voor meer informatie over de schrijfster, haar publicaties en haar vrienden zie de website van Zenobie van Lennep.