begin   |   overzicht   |   naamindex e-mail  
 

                              Holstvoogd Genealogie

 
    Frans Holfoogd

Geboren in Essen (Oldenburg) op 2-1-1759, overleden te Zaandijk op 10-9-1798, Rooms Katholiek. Zoon van Conrad Henrich Holtvogt en Gesina Maria Elisabeth Windhaus. Waarschijnlijk is hij een seizoenwerker uit Duitsland (een Hollandgänger). De familienaam is een vernederlandsing van de Duitse naam Holtvogt. Bij de inschrijving van zijn huwelijk in 1784 wordt de naam opgeschreven als Holfoogd, bij zijn overlijden in 1798 als Holstvoogt.

 

huwelijksinschrijving in Westzaan
Huwelijksinschrijving in Westzaan

 
Hij trouwt op 11-4-1784 in Westzaan pro-deo (gratis) met Trijntje Dirks Groot, die is gedoopt te Zaandijk op 21-10-1753 en overleden te Zaandijk op 26-1-1828. Ze is arbeidster, Nederlands Hervormd en de dochter van Dirk Floris Groot en Antje Kempes Wijdega. Bij het huwelijk woonden ze beiden in Zaandijk. Trijntje was weduwe en Frans jongeman, wat wil zeggen dat hij niet eerder gehuwd was. De drie verplichte huwelijksafkondigingen (geboden) en het huwelijk zelf vonden plaats met tussenpozen van zes weken op 7 december, 18 januari, 29 februari en 11 april. Normaal gebeurde dat op achtereenvolgende zondagen maar met een katholieke seizoenwerker was men blijkbaar wat voorzichtiger. Als gevolg daarvan werd hun eerste kind voor het huwelijk geboren.

Uit dit huwelijk:

  1. Coenrad, geboren in Koog, gedoopt bij de RK gemeente op 't Kalf in Oost-Zaandam op 21-1-1784. Getuige bij de doop is Catharina Holvoogd. Hij is dus voor het huwelijk geboren. Begraven te Westzaan op 21-2-1785 (pro deo).
  2. Antje, geboren in Zaandijk, gedoopt op 1-9-1785. Getuige is Lysbet Holvoogd. Overleden te Koog op 21-5-1840 (bij haar overlijden is ze weduwe, van beroep koorndraagster en wonend over de Dijksloot, nr. 184 Koog). Ze trouwt met Willem Kuiper (+ Zaandijk 18-5-1813) en hertrouwt op 20-3-1814 in Zaandijk met Cornelis Stadt (geboren in Wormer op 30-12-1783). Hij is olieslager, mennoniet, weduwnaar van Lijsbet Cornelis Bakker en zoon van Willem Stadt en Grietje Schippers. Uit het tweede huwelijk de kinderen: Willem (1814), Frans (1816), Elisabeth (1822) en Jan (1826).
  3. Elisabeth, geboren in Zaandijk, gedoopt op 31-12-1786. Getuige is Anna Holvoogd.
  4. Trijntje, geboren in Zaandijk, gedoopt op 21-11-1788. Getuigen zijn Gerrit Holtfoogt en Elisabeth Scharda. Overleden op 9-1-1858. Arbeidster. Ze trouwt op 8-8-1813 in Zaandijk met Roelof Troostheide (geboren in Westzaan op 4-1-1781, overleden 16-12-1857). Hij is gereformeerd en de zoon van Hendrik Troostheide en Aafje Roelofs Blank.
  5. Coenraad, geboren in Zaandijk, gedoopt op 8-9-1790. Getuige is Catharina Holtfoogt. Hij trouwt met Margaretha Belmer.
  6. Elisabeth, geboren in Zaandijk, gedoopt op 19-4-1794. Getuigen zijn Catharina Holtfoogt en Barend Elderkamp.

Alle kinderen zijn gedoopt bij de RK gemeente op 't Kalf in Oost-Zaandam.

In het oud notarieel archief van de Zaanstreek komt éénmaal de naam Holstvoogd voor. Uit de boedelscheiding van bakker Gijsbrecht Espeet uit Zaandijk die in 1795 is overleden, blijkt dat Frans voor 70 gulden, 6 stuiver en 10 penning bij hem in het krijt stond. Dat was ongeveer drie maanden loon voor een arbeider.

De memorie van successie die is opgesteld na het overlijden van Trijntje Groot in 1828 vermeldt bij de bezittingen "een huis en erf no. 34 staande en gelegen te Zaandijk aan het Guispad". Daar zal het gezin hebben gewoond. Zoon Coenraad wordt de nieuwe eigenaar.

 

huwelijksintekening in Westzaan

De huwelijksintekening van Frans en Trijntje uit 1783 in het schepenenboek van Westzaan
met de met de datums van de drie afkondigingen (geboden) en het huwelijk