Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  de gedichten  
 
 
       
O, dat nog eens dien morgen gloore!
Als welvaart en geluk herbooren,
Enkhuizens grootheid gadeslaan.
Dan zal het nakroost nog na jaren
Op 't puin van vroeg're tijden staren,
En wijdt het voorgeslacht een traan.
   

                                    Personen die in de gedichten voorkomen

In de onderstaande lijst vind u de mensen die door Harme Bevoort in zijn gedichten zijn vereeuwigd. Als de naam van het gedicht dik gedrukt is dan staat het op deze website en kunt u het aanklikken. Zo niet, dan kunt u het vinden in het Westfries streekarchief in Hoorn. Maar als u dat te ver vindt dan kunt me een e-mail sturen, ik heb van de meeste gedichten foto's gemaakt.
 

 
  Bakewel, J.   Aan J. Bakewel bij zijn vertrek als Onderwijzer der Jeugd naar Lutjebroek  
  Bakker, P.   Weldadigheid. Voorgedragen door den Heer Fogteloo bij eene toneelvoorstelling van het Kader der d.d. Schutterij, ten behoeve van den Korporaal-tamboer P. Bakker - 22 Maart 1867  
  Bakker, S.   Ter Bruiloft van P.G. de Vos en S. Bakker  
  Bergh, S.J. van den   Vooruitgang is ons doel  
  Bevoort, Cornelis   Ter Verjaring van mijnen Broeder (1823)  
  Bevoort, Michiel   De Verjaardag van mijn Vader  
  Bevoort, Willempje   Aan mijne Zuster op hare Verjaardag (Harmes zuster Willempje wordt drieëntwintig jaar op 31 augustus 1826)
Ter Bruiloft van K. van der Velden en mijne Zuster W. Bevoort
 
  Bleiswijk, Mr. H.A. van   Aan Mr. H.A. van Bleiswijk  
  Bok, H.   Ter Bruiloft van H. Bok en M. Schut (Mei 1826)  
  Buul, Wed. van   In het Album van Mejufvrouw Wed. van Buul  
  Coler, J.W.   Ter Bruiloft van den Heer J.W. Coler en Mejuffrouw M.E. Uilham (mei 1826)  
  Colonius Feijth, R.G.   Aan R.G. Colonius Feijth  
  Edelenbos   Het IJsvermaak  
  Fogteloo, C.F.   Zie hierboven bij P. Bakker  
  Gast   Het IJsvermaak  
  Gemeren, Hillegonda van   Ter Verjaring van H. van Gemeren  
  Gorter, Fetje   Vijftigjarige Huwelijksfeest  
  Graaf, Anthonie Jan de   Ter uitvaart van Anthonie Jan de Graaf (18-7-1848)  
  Groen, S.   Aan den Heer S. Groen, Scheepsdoctor, ter aandenken op zijn reis naar Batavia  
  Hart, Fempje   Een Verjaardag in Mei (1827)
Ter Bruiloft van J. van Waart en F. Hart
 
  Helwig, P.J.   Aan den Weleerwaarde Zeergeleerde Heer P.J. Helwig bij een herhaald beroep naar Middelburg  
  Jongh, Aaltje de   Aan Antje de Jongh op haare Verjaardag (1824)  
  Jongh, Ds. Jacob de   Welkomgroet aan Ds. Jb. de Jongh en deszelfs Dochter. Bij hunne wederkomst van Bentheim (1825)  
  Karemaker, A. en J.   Uitvaart van A. Karemaker, oudste zoon van J. Karemaker  
  Klein, Grietje   Ter Verjaring (naamvers)  
  Koning Willem I   Koning Willem (augustus 1832)  
  Lents, Baas   Het IJsvermaak  
  Levens, Jan   Het IJsvermaak  
  Marle, J. van   Aan den Heer Js. van Marle bij de 50st verjaring van Zijn Ed. ampt als onderwijzer der jeugd  
  Modderman, Maritje   Verjaargroet aan mijne Moeder (1825)  
  Moll, Jakob   Vijftigjarige Huwelijksfeest  
  Oudkerk Pool, S.P.   Aan de Heer S.P. Oudkerk Pool  
  Rienderhoff, Impje   Verjaringsgroete aan eene Vriendin  
  Rondhout, H.   Ter Bruiloft van H. Wanink en H. Rondhout  
  Roo, D.W. de   Aan den Weleerwaarde zeer Geleerde Heer D.W. de Roo bij gelegenheid zijner vijfentwintigjarige Evangeliebediening in de gemeente Enkhuizen den 12 November 1862  
  Schild, Harme   Aan mijnen vriend (naamdicht)  
  Smit, Jikke   Oproer der Schutters Vrouwen  
  Schut, M.   Ter Bruiloft van H. Bok en M. Schut (Mei 1826)  
  Sesbrugger, Helper   Aan de Heer Helper Sesbrugger  
  Snouck van Loosen   Het Gebouw voor Godsdienstig onderwijs  
  Soede, Elisabeth   Ter verjaring van E.S. - 20 April 1851 (naamvers)  
  Solkes, Vrouwtje   Aan mijn Echtgenoote (naamvers)  
  Uilham, M.E.   Ter Bruiloft van den Heer J.W. Coler en Mejuffrouw M.E. Uilham (mei 1826)  
  Veer, P.J. van der   Bij het Overschot van den Weleerwaarde Heer P.J. van der Veer. Pastoor der Bisschoppelijke Clerezij, te Enkhuizen  
  Velden, Cornelis van der   Ter Bruiloft van K. van der Velden en mijne Zuster W. Bevoort  
  Vos, P.G. de   Ter Bruiloft van P.G. de Vos en S. Bakker  
  Vries, Mej. J.M. de   Aan Mejufvrouw J.M. de Vries  
  Vries, Seeger de   De Kerk in Andijk  
  Vries, W. de   Lijkoffer aan W. de Vries - Na den terugkeer van de Begraafplaats - 14 oktober 1839  
  Waars, Dirk   Aan Dirk Waars, Artelerist te Delft (september 1830)
Herinnering aan mijn vriend Dirk Waars (4-10-1832)
 
  Waart, J. van   Ter Bruiloft van J. van Waart en F. Hart  
  Wagtendonk, Simon van   Ter uitvaart van den Heer Simon van Wagtendonk  
  Wanink, H.   Ter Bruiloft van H. Wanink en H. Rondhout  
  Weyland, H.   Op het afscheid van den Weleerwaarde Heer H. Weyland van de Hervormde Gemeente te Enkhuizen  
  Woude, van der   Het IJsvermaak  
  Wijngaarden, van   25 jaren bode bij het Nut in Beemster (oktober 1867)  
   

Meer namen uit die tijd

Een overzicht van de leden van de rederijkerskamers in Enkhuizen voor de jaren 1865-1875.

De Enkhuizer schutters die deel hebben genomen aan de strijd tegen de Belgen in 1830-32.

Een lijst met de dempers van de Sint Pietershaven in 1844.

En een lijstje met de leden van het leesgezelschap voor Christelijke Lectuur uit circa 1878.