Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  de gedichten  
 
 
     

Aan de bezoekers van het feest

Wijze: De schoenen van de kastelein enz.

U, die met opgewekten geest
Te zamen stroomdet naar dit feest,
U wijden we onze klanken. (bis.)
Wij bieden u den welkomsgroet
En hopen straks uit vol gemoed
U voor uw komst te danken. (bis.)

Neemt met een warme sympathie,
In ongestoorde harmonie,
Deel aan ons feestlijk leven. (bis.)
En keert gij naar uw woonplaats weer,
Getuigt dan tot Enkhuizens eer:
Wij waren graag gebleven. (bis.)