Harme Bevoort
       (1801 - 1874)
 Dichter van Enkhuizen
 
Harme Bevoort rond zijn 65e  

 
  home
  in het archief
  lijst met personen
  Enkhuizens literaire leven
  broeders in de kunst
  mengelwerk

  De sneeuwvlok stuift langs 't doodsche veld
Op vleug'len van den wind,
Alsof weer met vernieuwd geweld,
Het bar saisoen begint.

De gedichten

Van Harme Bevoort zijn meer dan 150 gedichten bewaard en daar staan er ruim vijftig van op deze pagina's. Om de gedichten wat beter te presenteren heb ik ze ingedeeld in groepen en dat zijn: de gedichten over Enkhuizen, de wat makkelijker te lezen speelse poëzie en de strijdlustige verzen over de Belgische opstand. Gelegenheidsgedichten voor heugelijke en droevige dagen vind u bij verjaardag, jubileum en afscheid, naneven en nanichten kunnen wellicht iets van hun gading vinden bij familiezaken, en wat niet in een van deze categoriën valt staat onder de kop meer mooie gedichten.
En dan zijn er ook nog een kleine honderd Bevoort gedichten die niet op deze pagina's staan maar die wel te vinden zijn in het Westfries streek-archiefarchief. Welke dat zijn kunt u vinden op de pagina met gedichten in het archief. Wilt u weten of uw voorouders in de gedichten zijn vereeuwigd, ga dan naar de lijst met personen die in de gedichten voorkomen.

Over Enkhuizen

De Gazfabriek te Enkhuizen
de komst van het gaslicht in 1863
Het dempen van de St Pieters Haven
de haven werd gedempt als werkverschaffing voor de armen
Nalezing
loflied op de vrouwen en meisjes van Enkhuizen
De laatste buis verkocht
het einde van de haringvisserij in 1872
Het feest der vrijheid
herdenking van de de opstand van 1572
November 1869
de ondergang van het schip Enkhuizens Hoop
De Schipbreuk bij Enkhuizen
Enkhuizens' schande in gedicht en straatlied
Het Gebouw voor Godsdienstig onderwijs
ode aan de zusters Snouck van Loosen voor het bouwen van een kerk
Het Morgenrood van de Vrijheidsdag
bericht uit het Rederijkers Weekblad, jaargang 1866
Aan Mejufvrouw J.M. de Vries
over het verhogen van de vloer in de Westerkerk
Herinnering aan Enkhuizen
over het glorierijke verleden en het vervallen heden van de stad

Speelse poëzie

De zonderlinge reistocht
de wonderlijke avonturen van een geneversmokkelaar
Het IJsvermaak
sneldicht over een mooie zondag op het ijs
De Brand
brand bij Maarten Knip in de Nieuwsteeg
De gestolen Beaufant
de dichter ontmoet een alleraardigst meisje bij de loterij
Sint Nicolaas
voor de vereerders van het smullen!
De lof der Kalverstraat
de Amsterdamse Kalverstraat gezien door een bezoeker uit Enkhuizen
Ter zilveren bruiloft van een Metzelaar
in den trant van Cats
Een Nieuw Jaar
een jolig verslag van nieuwjaarsdag, misschien onder invloed
Voorlezing in een Vriendenkring
naar opgegeven woorden van Marketenter, Opschik, Zakkeband, Schaatsen, Huisjas en Bomvrij

De Belgische opstand

Wapenkreet aan de Schutterij
te wapen! voor de strijd tegen de Belgen in 1830
Oproer der Schutters Vrouwen
de burgermeester wordt het stadhuis uitgejaagd en de raadszaal wordt bezet door woedende vrouwen
Verjaargroet aan een Meisje
verjaarsgedicht met commentaar op het Belgische oproer
Aan mijn Broeder
Cornelis Bevoort in garnizoen op de Citadel van Antwerpen
Terugkomst der Schutterij
de helden keren terug uit België

Verjaardag, jubileum en afscheid

Op den Verjaardag van een Meisje
verjaarsvers voor een verre geliefde
Aan Mr. H.A. van Bleiswijk
bij het 25 jarig jubileum van de burgermeester
Aan de Heer Helper Sesbrugger
de Lutherse dominee vertrekt naar Amsterdam
Verjaargroete
verjaring van een geliefde
Ter Verjaring van H. van Gemeren
verjaarsgedicht voor de vrouw van de dominee
Vijftigjarige Huwelijksfeest
van den Heer Jakob Moll en Mejufvrouw Fetje Gorter
Ter Geleide van witte Bessenwijn
een heildronk voor bruid en bruidegom
Verjaringsgroete aan eene Vriendin
naamvers voor Impje Riederhoff, met portret
Vijfentwintig jarig huwelijk
een echtgebouw, vol liefde en trouw

Familiezaken

Aan mijn Broeder
Cornelis Bevoort in garnizoen op de Citadel van Antwerpen
Ter Bruiloft van K. van der Velden en mijne Zuster W. Bevoort
voorgedragen door de dichter op 15 mei 1825
Verjaargroet aan mijne Moeder
Harme's moeder Maritje Modderman wordt 50 op 6 augustus 1825
Aan mijne Zuster op hare Verjaardag
Harmes zuster Willempje wordt drieëntwintig jaar op 31 augustus 1826
Mijn Verjaardag
gedachten over verleden en toekomst
De Verjaardag van mijn Vader
vader Michiel Bevoort wordt 70
Aan mijn Echtgenoote
naamdicht voor Vrouwtje Solkes, met haar portret
Bij het graf van mijn kind
de begrafenis van zijn vijfde kind Maria Cornelia
Bij mijn Portret
met portret en handschrift van de dichter uit 1866

Meer mooie gedichten

Aan de Lente
het laatste gedicht uit het laatste schrift
de Kerk in Andijk
uit de herinneringen van timmerman Seger de Vries
Vooruitgang is ons doel
bij de oprichting van de Enkhuizer rederijkerskamer S.J. van den Bergh in november 1864
Een Nieuwjaarsgroete
voorgedragen in de januari vergadering van de rederijkerskamer
Zomermorgen
verscheen in het Rederijkers Weekblad, jaargang 1868
Levensvreugd
stond ook in het Rederijkers Weekblad, jaargang 1868
Opening der Wintervergadering
van de vriendenkring "Tracht nuttig te zijn voor Elkander"
Aan de Heer S.P. Oudkerk Pool
voorzitter van het leesgezelschap 'Lees weinig maar leest veel'
Aan R.G. Colonius Feijth
de dokter die in 1848 een zwaar zieke dichter genas
Bemoediging
een kort gedicht
In een album
versje voor een poëzie album
Het Geluk der Deugd
komt, broeders, komt dien weg betreën
Aan een Roosje
romantische overpeinzing
Ter geleide van een Kokosnoot
dank na genezing
De Komeet van Donati
gedachten bij het verschijnen van een komeet in 1858
Noordhollands Watersnood
de watersnood van 1825