Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  de gedichten  
 
 
     

  Leve Enkhuizens burgerij!

      Wijze: Io Vivat! Io Vivat!

Weerklink' de lof! weerklink' de lof!
    Van onze burgerij!
Nog van haar vaadr'en niet ontaard,
Is zij 't genot des vrijheid waard.
  Weerklink' haar lof ! weerklink' haar lof!
  Op 't schoonste feestgetij!

Weerklink' de lof! weerklink' de lof!
    Van onze burgerij!
Wat ze om zich heen ook vallen zag,
Zij hield haar oog op beet'ren dag.
  Weerklink' haar lof! weerklink' haar lof!
  Haar wacht weer gunstig tij!

Weerklinke uw lof! weerklinke uw lof!
    Enkhuizens burgerij!
Hoort ge eens de schelle spoorwegfluit,
Dan is het met uw lijden uit.
  Weerklinke uw lof! weerklinke uw lof!
  't Vooruitzicht stemme u blij!

Weerklinke uw lof! weerklinke uw lof!
    Enkhuizens burgerij!
Wees als uw vaad'ren eensgezind,
Denk aan hun spreuk: wie waagt die wint!
Weerklinke uw lof! weerklinke uw lof!
  't Vooruitzicht stemme u blij!
    Enkhuizens burgerij!