Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  de gedichten  
 
 
     

  Een lied van de Spaanse vloot

        Wijze: De zilvervloot enz.

Heb je van der Spanjaarden vloot wel gehoord
  Die lag voor de bank van Enkhuizen?
Zij had er veel Spaansche matrozen aan boord,
  Zoo hongerig als ratten en muizen;
Maar 't Hollandsch 't Hollandsch bloed
      Had kracht en moed;
Enkhuizen gaf geen brood, Enkhuizen gaf geen brood
  Maar toonde kogels van ijzer en lood.

Kwam er eens zoo'n Spaanse sinjeur aan land,
  Men bleef hem oplettend bewaken.
In plaats van beschuiten kreeg hij dan zand
  Om brandstapels van te maken.
Ja 't Hollansch 't Hollandsch bloed
      Had kracht en moed;
Enkhuizen gaf geen brood, Enkhuizen gaf geen brood
  Maar toonde kogels van ijzer en lood.

Ook al deed de Spanjaard zijn uiterste best
  Om binnen Enkhuizen te landen,
De burgers bewaakten de poorten en vest
  Bewaakten de kusten en stranden.
Ja 't Hollansch 't Hollandsch bloed
      Had kracht en moed;
Het vreesde geen gevaar, het vreesde geen gevaar,
  Maar hield de Oranjevlag reeds klaar.

Vrolijk ging de trom langs de staten rond
  Voor vrijheid en voor Oranje:
Hoerah ging het luider van mond tot mond,
  Wij vrezen de vloot niet van Spanje.
Ja 't Hollansch 't Hollandsch bloed
      Had kracht en moed;
De Oranjevaan ten top, de Oranjevaan ten top,
  Al dreigen kogel zwaard en strop.

Voor de Oranjevlag en Enkhuizen, Hoera!
  Zet Spanje 't weldra op een loopen,
Enkhuizen zond blauwe boonen hem na
Voor al zijn dreigen en stroopen.
Ja 't Hollansch 't Hollandsch bloed
      Had kracht en moed.
Enkhuizen was het spoor, Enkhuizen was het spoor,
  En ging de vrienden der vrijheid voor.

Kwam nu nog eens zoo'n Spaanse vloot
  Zeg zou je hem binnen halen?
Of zou je met kogels van ijzer en lood
  Zijn stoutheid duur betalen?
Ja 't Hollansch 't Hollandsch bloed
      Heeft nog wel moed,
Is vrijheid in gevaar, is vrijheid in gevaar,
  Dan blijft Enkhuizen van zessen klaar.