Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  de gedichten  
 
 
     

        Aan de Enkhuizer
        Vrijheidsmannen

    Wijze: O schitterende kleuren enz.

Gij wakkere mannen, die eeuwen geleên
  Uw vrijheid door moed hebt gekocht,
Die trots uwen vijand, of dringende beên
  De volksleus van Nederland zocht.
Wij danken als nakroost u innig daarvoor,
Uw namen weerklinken heel 't Vaderland door;
  Gij mindet Oranje en dit doen ook wij,
  Oranje! en dit doen ook wij.

O! Buijskes, Semeinsen! Wij melden uw lof
  Naast Rietlus en Frederikszoon;
Gij Brouwers! ook gij geeft tot juichen ons stof,
  Uw moed blonk zo heerlijk, zoo schoon.
Ge ontzaagt geen gevaren in 't strijdperk van eer,
Dat helden! uw naam onze vreugd thans vermeer!
  Uw tijdgenoot juichte eens, en nu juichen wij,
  O, helden! ook nu juichen wij.

Geen vijanden naken het dierbare land
  Of wis zweeft gij ons steeds voor 't oog.
De Leeuw maak' ons leeuwen op slagveld of strand
  Alsof er uw schim zich bewoog.
Wij zuivren ons erf van het vreemde gespuis,
Want dwing'landen hooren in Neêrland niet thuis.
  Wij strijden voor vrijheid, gij gingt ons eens voor,
  Dat vrijheid elk onzer bekoor!