Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |    Enkhuizens literaire leven

 

 
convocatie voor vergadering op 9-10-1868

Convocatie voor de rederijkersvergadering van 9 oktober 1868,
gericht aan W. over de Linden