Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  broeders in de kunst  
 
 
     

           Hendrik Langedijk

          OP HET GEMAAKT LEGAAT
                GROOT   70,000

Erkentenis doet hulde aan liefde en hulpbetooning.
Een achtenswaardig mensch schonk, aan der Weezen woning
Deez' rijke, ed'le gift; 't aanzienelijk légaat
Bragt 't ontoereikend fonds in een' gewenschten staat,
Tot vreugde van 't bestuur, dat dit gesticht regeert:
Met blijde dankbaarheid blijv' steeds haar naam vereerd!

Geef vrij den boezem lucht, Gij, liefderijke Moeder!
Gij, peinzend Vader! juich, loof, prijs den Albehoeder!
Uw' zorgen zijn verligt, als U de dood verbeidt:
Hier wordt wer 't kind gevoed, verzorgd, geleerd geleid.
Zeg, Weesje! dra vaarwel aan 't vreemd, verwijderd oord:
De vader heeft Uw' wensch, God heeft de beè verhoord,

Sints achten twintig jaar ging 't burgerharte zwanger
De stille hoop vervloog: elk uitzigt werd steeds banger.
De Schepper van 't Heelal, die alles wijs doorziet
Vergeet het schuld'loos kind, het arme weesje niet :
Hij zond, te zijner tijd, tot dekking van 't verlies
Een' redster voor den wees -- 't was de edele DE VRIES.