Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |    Enkhuizens literaire leven

 

DE LEESGEZELSCHAPPEN

Harme Bevoort was lid van het leesgezelschap 'Lees weinig maar Leest veel' maar dat was maar één van de vele leesgezelschappen die in het midden van de 19e eeuw in Enkhuizen bestonden. Er was het oude en eerbiedwaardige Heerenleesgezelschap waarover nog van alles te vinden is in het Westfries streekarchief, en natuurlijk was er ook een Damesleesgezelschap. En verder het Leesgezelschap De Vriendschap, het Leesgezelschap Roldanus, het Geneeskundig Leesgezelschap, het Leesgezelschap Tot Nut en Vermaak, het Godsdienstig Leesgezelschap, het leesgezelschap voor Christelijke Lectuur, het Leesgezelschap onder Directie van Cats Wor en het Leesgezelschap van Tijdschriften. Waarschijnlijk waren er nog veel meer, dit zijn alleen nog maar de gezelschappen waar Enkhuizer boekhandelaar en drukker W. over de Linden aan leverde. Zijn verkoopboeken zijn te raadplegen in het Westfries streekarchief.

In een van die verkoopboeken zit een rondzendlijst geplakt uit circa 1878, van het leesgezelschap voor Christelijke Lectuur. Daarop staan de namen van de volgende leden:
            W. Zwier Bz.
            E. Lastdrager
            Jan Harlaar
            Bertus de Boer
            Pieter van der Leek
            Jan West
            A. Verhorst
            Pieter Lub Dz.
            E. Volgers Mz.
            Jan Zalm
            Cornelis Harlaar
            C. de Wilde
            L. Greiner
            T. de Vos
            N. Waning
            G. Moll
            Jb. Moll