Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  broeders in de kunst  
 
 
     

MICHIEL BEVOORT

Aan K. De Zeeuw en vrouw

Met een ontroerde ziel,
En een verbrijzeld harte,
O ouders van uw kind!
Deel ik mede in uw smarte.
God schenke u kracht na kruis,
En trooste u in uw lot,
Wij hopen stellig dat
Uw kind reeds is bij God.
Hij make u willig stil,
En schenke u 't waar vertrouwen,
Dat ge eens hereenigd weer,
Uw kindje zult aanschouwen.

                    M. Bevoort
                    oud 81 jaar

8 Maart 55