Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |    Enkhuizens literaire leven

 

HET PUBLIEK VAN DE REDERIJKERS

De kunstlievende leden ontvingen elk seizoen een diploma waarmee ze toegang hadden tot de vergaderingen waar uitvoeringen werden gegeven. Er was genoeg belangstelling, in het jaar van de oprichting drukte men 400 diploma's en anderhalf jaar later nog eens 75. Deze informatie komt uit de verkoopboeken van Enkhuizer drukker W. over de Linden, die zelf werkend lid van de kamer was.
Dankzij de verkoopboeken kun je ook een idee krijgen van de populariteit van de rederijkers in Enkhuizen. In het seizoen 1866/67 waren er bijvoorbeeld minstens zes buitengewone en openbare vergaderingen. Het aantal programma's dat bij Over de Linden werd gedrukt voor een vergadering in oktober was 300, voor een voorstelling ten bate van de Armen-bewaarschool in november ook 300, nogmaals dat aantal voor een vergadering in januari en 550 programma's voor de opvoering van Schillers "Wilhelm Tell" op 1 en 2 april.