Harme Bevoort
       (1801 - 1874)
 Dichter van Enkhuizen
 

  van dadelpracht, door Anthonie de Vries  

  home
  de gedichten
  Enkhuizens literaire leven
  broeders in de kunst

 
 •  
          Maar Vrienden! Makkers bovenal,
          Wat ik u aanbevelen zal,
          Wil toch uw lijf verschoonen.
          Want trekt ge uw laarzen blootsvoets aan,
          Dan mogt het u als Gast vergaan,
          Gij krijgt bevroren toonen.

 
            Mengelwerk

Hier staan wat losse stukjes die ik wel aardig vond voor deze website.

Een brief uit 1845 vertelt hoe de Enkhuizers op de eerste maandag in Augustus met een vloot van 60 scheepjes naar de kermis in Grootebroek zeilen. En bij thuiskomst wacht een avondconcert op de Oude Gouw.

Een verslag uit 1848 over het uitreiken eener vlag aan de buis "Enkhuizens Hoop" door Oeconomia Enchusana. Dat werd een vrolijke avond in de Doelen: "Ieder wette zijnen geest tot scherts en boert. Menige klucht en kwinkslag werd medegedeeld, menig pots verhaald ..."

De bovenstaande verhalen zijn geschreven door Zenobie van Lennep. een verre nicht van Jacob van Lennep. Ze woont een aantal jaren in Enkhuizen en geïnspireerd door haar omgeving zet ze er de eerste schreden op het literaire pad.

Een reisverslag uit 1851 met de titel: Een uitstapje naar Noord-Holland, waarin G. van Oldenrode meer onder de indruk is van de bewoners dan van de stad: "De Enkhuizers zijn bekend als zeer gul en gastvrij, en in den omgang zeer aangename menschen".

De redevoering die Harme Bevoort hield voor leden van de rederijkerskamer 'S.J. van den Bergh' ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. Hij kijkt terug op zijn leven in proza en in dichtregels:
        't Verleden is voorbij en voor mijn oog vervlogen,
        Met al zijn vreugde, al zijn smart.
        Met dagen van genot, verrukt en opgetogen,
        Of rouwend met gebroken hart.

Een lijst met de leden van de Enkhuizer rederijkerskamers en de vergaderingen waarin ze optraden in de jaren 1865-1875.

Een stukje over de Enkhuizer schutters die deel hebben genomen aan de strijd tegen de Belgen in 1830-32.

Een lijst van personen die hebben gewerkt aan het dempen van de Sint Pietershaven in 1844. Klik hier om die te zien.

De inventaris van het bezit van de familie Bevoort, van huis tot hen met zeven kuikens, opgesteld door de notaris in 1881. En het testament van vader Michiel Bevoort uit 1849 waarin een wijnmakerij opduikt.

Het Verleden van Bevoort, om de familie een kijkje in hun historie te geven. Het gaat terug tot de tijd van Filips de Schone.

In juni 2009 stond deze ned’rige dichter op de voorpagina van de NRC Boekenbijlage. Loon voor trouw aan land en Vorst!

Dank

aan Klaas Koeman, Suus Messchaert-Heering, Yvonne van Veen, Marcel d'Angremont, mevrouw van Overbeeke-Dangermond, Anne en Jessie Ruiter-de Vries, het Westfries streekarchief, het archief van het Noordhollands dagblad en alle anderen die hebben bijgedragen aan deze website.